Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Advisory board

Vetenskaplig rådgivning och innovationshjälp

Advisory board är ett rådgivande organ med uppgift att bistå innovatörer eller företag utan egen FoU. Här kan du få stöd och hjälp från idé till marknad genom intern och extern expertis. Vi hjälper dig att etablera samverkan och nätverk med andra aktörer med hög kompetensnivå och/eller modern kunskap och innovationskraft. Futurum Innovations Advisory board kan även utgöra referensgrupp för forskning och utbildning. 

Vid Futurum Innovation finns tillgång till världsledande forskningskompetens för våra samarbetspartners och möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad genom samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. 

Futurum Innovations referenspersoner hämtas från organisationer som representerar olika grupper inom tandvården och ifrån det omgivande samhället, men också enskilda personer kan bidra med sina erfarenheter och sitt kunnande.

Är du intresserad av att vara med så kan du eller den organisation du representerar skicka en intresseanmälan till futurum@mau.se

Uppdrag

Om det finns ett behov av att titta närmare på något specifikt eller om det finns en idé/frågeställning kan organisationer eller enskilda personer framföra uppdraget genom att skicka ett mail till adressen ovan. Det kan till exempel vara förslag på vad som bör utvärderas på Futurum Innovation. 

Senast uppdaterad av Johan Portland