Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om Futurum Innovation

Futurum Innovation är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvård. Här kan behoven matchas mot teknologin och möta visionerna i en innovationsvänlig miljö som banar väg för framtidens tandvård.

Futurumkliniken
 Behandlingsutrustning
Futurumkliniken
 Produktionsteknik
Futurumkliniken
 Virtuella miljöer

På ett och samma ställe finns både det senaste och det som ännu inte finns på marknaden. Tillgången till den senaste tekniken och framtidens visioner bidrar till att medverkande kan finna inspiration till att sätta samman den egna kliniken mot bakgrund av de allra senaste rönen.

Teknisk utrustning och hjälpmedel för diagnostik och olika behandlingar finns på plats och kan utvärderas i antingen traditionell uppställning eller i nya konstellationer i de utvärderings- och forskningsprojekt som genomförs på kliniken

Oavsett om man behöver skapa sig underlag för ett investeringsbehov eller man bara är intresserad av att testa ny teknik, är man välkommen att testa det allra senaste på Futurum Innovation. Samtidigt erbjuds industrin en unik möjlighet att möta användarna och få återkoppling om hur det som producerats verkligen fungerar eller få förslag till förbättringar.

Dentalindustrin erbjuds möjligheter att utvärdera ny utrustning i en dynamisk klinikmiljö, med opartiska utvärderare som är kliniskt aktiva inom tandvårdens samtliga discipliner. Genom att belysa innovationerna från alla möjliga håll, blir utvärderingen omfattande och genomgripande.

Den samlade kompetensen som är representerad på Futurum Innovation består förutom av tandvårdens samtliga personalkategorier av ergonomer, expertis inom hygienområdet och informationsteknologi, representanter från allmäntandvården och samtliga specialiteter, både från den privata och offentliga vårdsektorn. Samtliga akademiska discipliner är representerade. 

Senast uppdaterad av Johan Portland