Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samarbetspartners

Företag med innovativa metoder och/eller utrustning kan bli samarbetspartner med Futurum Innovation.

Exempel på tester som kan genomföras på Futurum Innovation är test av utrustning, instrument, diagnostiska hjälpmedel, hård- och mjukvara för insamling av klinkdata eller behandlingsplanering. Laboratorietester av dentala rekonstruktioner eller tandimplantat samt kliniska studier är andra exempel.

MedicalLaser Futurumkliniken Futurumkliniken


Även företag som för närvarande inte har några aktiva utvecklingsprojekt kan bli samarbetspartner. Genom avtal mellan Futurum Innovation och dess samarbetspartners regleras förutsättningar som sekretess och ekonomiska förutsättningar för de test som skall utföras. Genom Futurumkliniken Innovations utformning som testbädd erbjuds stora möjligheterna att anpassa klinikplattformar med stor flexibilitet för de flesta typer av tester.

Intresseanmälan

Innovatörer med begränsade resurser kan få utvecklingshjälp och i vissa fall även hjälp med att hitta finansiering till sitt projekt. Skicka en intresseanmälan och framför era behov till futurumkoordinatorn på mejladressen futurum@mau.se

Senast uppdaterad av Johan Portland