Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utlysning av medel

Utlysning av medel för doktoranders deltagande i internationella forskningskonferenser eller -möten 2018-05-24, senaste ansökningsdag 2018-06-08

Bakgrund

Fakulteten har definierat ett antal strategiskt prioriterade åtgärder för att stärka forskning och forskningsmiljöer vid fakulteten. En sådan prioritering är att skapa förutsättningar för sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer. Detta förutsätter aktivt deltagande i internationella forskarnätverk, något som doktorander redan under deras forskarutbildning bör ges möjlighet till. Fakulteten utlyser därför nu medel riktade till fakultetens doktorander att användas till deltagande i internationella forskningskonferenser eller -möten. Se hela utlysningen i nedanstående länk.
- härmed utlyst

Utlysning av medel för internationellt forskarutbyte eller forskningssamverkan  2018-05-24, senaste ansökningsdag 2018-06-08

Bakgrund

Fakulteten har definierat ett antal strategiskt prioriterade åtgärder för att stärka forskning och forskningsmiljöer vid fakulteten. En sådan prioritering är att skapa förutsättningar för sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer. Fakulteten utlyser därför nu medel riktade till fakultetens disputerade lärare/forskare att användas till internationellt forskarutbyte eller forskningssamarbete, arbete med ansökningar från forskarnätverk för större anslag, aktivt deltagande i forskningskonferens mm. Se hela utlysningen i nedanstående länk.
- härmed utlyst
Senast uppdaterad av Christina Stenervik