Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom området Oral hälsa. Utbildning på forskarnivå vid Odontologiska Fakulteten är baserad på doktorandens individuella forskningsprojekt kompletterat med kurser och andra poänggivande moment.

Forskarstuderande antas för närvarande till utbildning på forskarnivå i ämnet Odontologi med registrering vid en av följande avdelningar: Cariologi, Endodonti, Käkkirurgi och Oral medicin, Materialvetenskap och teknologi, Odontologisk röntgendiagnostik, Oral biologi, Oral diagnostik, Oral patologi, Oral protetik, Ortodonti, Orofacial smärta och käkfunktion, Parodontologi med samhällsodontologi eller Pedodonti.

 In English In English
Senast uppdaterad av Christina Stenervik