Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Eklund Foundations stipendium för främjande av odontologisk forskning som premierar oral hälsa. Ansökan inges i tre exemplar till FUN, fakultetskansliet, senast 2019-08-20 klockan 12:00.
- ingen pågående utlysning

FÖRTYDLIGANDE AV ANSÖKNINGSPROCESS TILL EKLUND FOUNDATION STIPENDIE

För en kort tid sedan kunde fakulteten ledigkungöra Eklund Foundation Stipendium och öppna för ansökningar.

Deadline för ansökan är satt till den 20 augusti 2019.

Denna deadline är satt senare än tidigare år vilket beror på att beslut om hur och när stipendiet ska delas ut vid Malmö universitet har dröjt.

Den 20 augusti är snart efter semestrarperioden. Ansökningarna till detta stipendium måste passera ekonomisk kalkyl hos Git samt tas upp på dekanus beslutsmöte. För denna ansökan kommer vi därför förfara enligt nedan:

1)      Deadline för själva ansökan är den 20 augusti. Ansökningarna skickas då för bedömning av det vetenskapliga värdet.

2)      Det enda möjliga beslutsmöte som ansökningarna och den ekonomiska kalkylen kan tas upp på är den 26 augusti. Sista dag för inlämning av ärende till beslutsmötet i denna fråga är 25 aug.

3)      BOKA därför SNARAST tid med Git för att gå igenom den ekonomiska kalkylen och check-listan

Beslut om tilldelning tas vid ordinarie FUN-möte den 9 sept. Endast ansökningar med godkänd ekonomisk kalkyl och check-lista kommer att beaktas.   

Stipendium till Sven Sellmans minne

Totalt utlyses 39 000kr
Stipendiet utdelas som understöd till vetenskaplig forskning i odontologiska ämnen

Bedömningskriterier

  • Forskningsprojektet är genomförbart och har en god vetenskaplig ansats (frågeställning, material och metoder)?
  • Betydelse för den sökandes meriterande forskning, inklusive publicering och ansökningsförfattande
  • Betydelse för att utveckla nya eller befintliga internationella samarbeten
  • Betydelse för translationell forskning eller klinisk behandlingsforskning

Sökande i slutet av sin forskarutbildning eller i början av sin karriär som disputerad forskare kommer bedömas som extra meriterade.
Ansökan sker elektroniskt via länk vid respektive fond.
Endast fullständigt ifylld ansökan beaktas.
Stipendierna utdelas enligt Malmö universitets rutiner.
- ingen pågående utlysning

Stipendium till Torsten Öbergs minne

Totalt utlyses 39 000kr.
Avkastningen från fonden utdelas, till inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi verksam vetenskapsman i Sverige, för bidrag till forskningsprojekt och/eller resa i samband med sådan verksamhet.

Bedömningskriterier

  • Forskningsprojektet är genomförbart och har en god vetenskaplig ansats (frågeställning, material och metoder)?
  • Betydelse för den sökandes meriterande forskning, inklusive publicering och ansökningsförfattande
  • Betydelse för att utveckla nya eller befintliga internationella samarbeten
  • Betydelse för translationell forskning eller klinisk behandlingsforskning

Sökande i slutet av sin forskarutbildning eller i början av sin karriär som disputerad forskare kommer bedömas som extra meriterade.
Ansökan sker elektroniskt via länk vid respektive fond.
Endast fullständigt ifylld ansökan beaktas.
Stipendierna utdelas enligt Malmö universitets rutiner.
- ingen pågående utlysning

Stipendium till John Holgers minne
- ingen pågående utlysning

Bidrag för främjande av vetenskaplig verksamhet - ograduerade medel
- ingen pågående utlysning:

Årets avhandling vid Odontologiska fakulteten:
- ingen pågående utlysning:

Senast uppdaterad av Christina Stenervik