Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tandvård

Vi tar emot patienter på vår lärarklinik på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar inom Tandvårdshögskolan. Vår målsättning är att uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet hos våra patienter.

Senast uppdaterad av Johan Portland