Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning

Vår forskning härrör från de problem vi erfar att våra patienter på kliniken har och omfattar därför hela spannet från molekyl till människa genom in vitro-studier på molekylär nivå med ett gränsyteperspektiv och vivo-studier av både djur och människor. Vår forskning och forskarutbildning har fokus på digitala tekniker, 3-D tekniker, retro- och prospektiva kliniska studier, implantat, materialreaktioner och biologiska gränsytor, och bedrivs delvis i ett flervetenskapligt perspektiv som en del av centrumet BRCB vid Malmö högskola.

Biofilms – Research Center for Biointerfaces

Our research is derived from the problems we experience among our patients at the clinic and therefore includes everything from molecule to man by in vitro studies on the molecular level with an interfacial perspective and by in vivo studies on both cells, animals and humans. Our research focus on digital technologies, 3-D techniques, retro, and prospective clinical studies, implants, material reactions and biological interfaces, and is conducted in part in a multidisciplinary perspective as part of the Centre BRCB at Malmö University.

Senast uppdaterad av Johan Portland