Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Oral protetik

Oral protetik vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet
Inom oral protetik bedrivs vård, utbildning och forskning. Här arbetar specialister i oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning.

Tandläkarstudenter får lära sig utredningsgången och beslutfattandet inför protetisk rehabilitering inkluderande terapiplanering, risk- och prognosbedömning, operativ behandling samt behov av stödbehandling efter utförd rekonstruktionsbehandling.

Forskning

Avdelningen bedriver forskning inom kliniskt beslutsfattande, oralprotetisk rehabilitering samt oral hälsorelaterad livskvalitet. Forskningen utförs med såväl basbiologiska som kliniska frågeställningar.

Forskning oral protetik

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Vi utför all typ av protetik, från estetisk rehabilitering med bondade porslinskonstruktioner, fast tand- och implantatstödd protetik samt avtagbar protetik inklusive kombinationsprotetik och käkprotetisk rehabilitering. Vi behandlar patienter i alla åldrar. Vår målsättning är att uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet hos våra patienter.

Tandvård oral protetik

Senast uppdaterad av Johan Portland