Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedodonti

Vi tar emot barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Våra patienter kommer för konsultationer, utredningar och för behandlingar från hela Region Skåne med tonvikt på Malmö regionen. De flesta patienterna behandlas av tandläkarstudenter men avdelningen ger också specialistvård till barn med psykologiska behandlingsproblem, olycksfallsskador, tandutvecklingsstörningar, eruptionsstörningar och bettutvecklingsstörningar.

Den kliniska verksamheten inom den allmänna barn- och ungdomstandvården bedrivs i nära samarbete med avdelningen för ortodonti. Utöver patientbehandling bedrivs också utbildning och forskning vid avdelningen. Undervisning av blivande tandläkare och tandhygienister sker på grundutbildningsnivå. Vi bedriver också specialiseringsutbildning av legitimerade tandläkare.

Forskning

Pedodonti är en tillämpad disciplin inom vilken baskunskaper från olika odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga vetenskaper sammanförs och tillämpas som en ofta modifierad form, anpassade till väldefinierade kännetecken hos den ständigt utvecklande individen. 
Läs mer om forskningen

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. 

Senast uppdaterad av Johan Portland