Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Parodontologi

Inom parodontologi får blivande tandläkare lära sig om gingivit (tandköttsinflammation) och parodontit (tandlossning), hur man diagnostiserar och behandlar dessa tillstånd. Vidare diskuteras faktorer, som bidrar till sjukdomsutveckling och prognosbedömning såsom diabetes, rökning, vissa mediciner och ärftliga faktorer. Inom ramen för kursen allmän vuxentandvård i slutet av utbildningen lär sig tandläkarstudenterna hur parodontiten är en del av hela behandlingspanoramat, och där bedömning av behandling och prognos skall ses i relation till risk för karies etc.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på genetik, diabetes, lungsjukdomar och östrogenbrist, faktorer som visat sig ha betydelse för sjukdomsutvecklingen. 
Läs mer om vår forskning

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. 
Läs mer om tandvården

Senast uppdaterad av Johan Portland