Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Oral patologi

Oral patologi är läran om munhålans sjukdomar i dess vidaste mening. Ämnesområdet innefattar således alla sjukdomar i tänder, käkben, munslemhinna och små spottkörtlar även om diagnostik av t ex karies och parodontit traditionellt ryms inom andra ämnesområden. Totalt räknar man med att drygt 2000 olika sjukdomar kan drabba munhålan medan vi i daglig praxis arbetar med cirka 250 olika diagnoser.

Grunden för verksamheten är den patolog-anatomiska diagnostik (PAD) som bedrivs vid avdelningen. Vi håller öppet året runt och för närvarande handhar avdelningen c:a 6000-6500 vävnadsprover (biopsier) per år från större delen av landet. Proverna härrör främst från specialistkliniker men vi granskar också ett stort antal prover från allmäntandläkare och även veterinärer. Verksamheten genererar såväl material som kunskap för undervisning liksom utgör en källa till nya forskningsprojekt. Forskningen vid avd utgår således från frågeställningar som framsprungit ur kliniska problem och är både kliniskt och experimentellt orienterad.

Forskning

Grunden för forskningen baseras på de vävnadsprover (biopsier) som vi tar emot från hela landet  i stort antal till avdelningen från hela landet.

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad av Johan Portland