Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Oral biologi

Provtagning

Vi utför många olika mikrobiologiska undersökningar,  allt från resistensbestämningar till kontroll av unitvatten, enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Vi erbjuder följande mikrobiologiska analyser:

  • Resistensbestämningar
  • Prov från tandköttsfickor eller implantat (bakterieodling)
  • Identifiering av spirocheter (konfokalmikroskopi)
  • Prov från abscesser (bakterieodling)
  • Prov från rotkanal (bakterieodling)
  • Prov från slemhinna (Svamp och bakterier)
  • Salivprov (Laktobaciller och S.mutans)
  • Funktionskontroll av autoklav (sporprov)
  • Prov från unitvatten (bakterieodling)

Prislista 2018

Bild till hemsidan Oral biologi

För beställning och ytterligare information om provtagning:Ring 040- 66 58 496
Oral Biologi, Odontologiska Fakulteten, Malmö universitet.

Department of Oral Biology

The Department of Oral Biology consists of four senior researchers (two professors and two associate professors), one post-doc and three technical staff. 

The group brings together individuals with different areas of expertise (bacterial physiology, mucosal biology and host proteins, microbial diagnostics and bacterial surface proteins) which are combined in our efforts to identify new ways to control activity in bacterial biofilms.

At the Department of Oral Biology, we routinely perform microbial diagnostics of clinical samples which gives us experience of the diversity of the oral microbiota and access to a wide variety of bacteria isolated from the oral cavity. Equipment and techniques such as microbial diagnostics, confocal microscopy, flow-cell culture, 2D-proteomic analysis, fluorescence in situ hybridization for rRNA and mRNA, molecular diagnostics and image analysis) are available in our laboratory.

Senast uppdaterad av Johan Portland