Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Odontologisk röntgendiagnostik

Inom odontologisk röntgendiagnostik sker utbildning av tandläkare, tandhygienister, tandtekniker inom Tandvårdshögskolans egna program. Här utbildas även tandsköterskor i samarbete med YH-utbildningar i Malmö och Helsingborg. Vi har dessutom en omfattande klinisk verksamhet och tar emot remisser för röntgenutredningar.

Forskning

Vid avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik bedrivs forskning och forskarutbildning med inriktning bland annat på digital kvalitetssäkring; förbättrad riskbedömning gällande karies; käkleder; kostnadseffektivitet vid användning av CBCT jämfört med konventionella metoder, osv.

Läs mer om vår forskning

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på tandvårdshögskolan.

Senast uppdaterad av Johan Portland