Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

E-hälsa smärta/stress (ESS)

ESS är en internetbaserad smärt- och stressbehandling för ungdomar med käksmärta. Behandlingen är baserade på kognitiv beteendeterapi. Den är interaktiv och innehåller totalt tre avsnitt som omfattar undervisning, övningar och hemuppgifter. Som patient har du regelbunden kontakt med din behandlare via en inbyggd chattfunktion. Därigenom fås en individualiserad återkoppling.

Senast uppdaterad av Johan Portland