Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Orofacial smärta och käkfunktion

Avdelningens vision är att förbättra hälsa och livskvalitet genom forskning, utbildning och vård på högsta internationella nivå.

Avdelningen bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten bettfysiologi och här arbetar specialister inom bettfysiologi, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning.

"Posselts banan"
"Posselts banan"
(Ekberg/Edwinson 2011)

 

Senast uppdaterad av Johan Portland