Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Käkkirurgi och oral medicin

Inom käkkirurgi och oral medicin bedrivs utbildning, forskning och vård. Vår målsättning är att uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet hos våra patienter i behov av kirurgisk vård och oralmedicinsk behandling. Vi vill ge av vårt kunnande till studenter, tandläkare och läkare som söker vår kunskap. Detta sker bl.a. genom att vi är forskningsaktiva.

Exempel på de kliniska ämnesområden vi är verksamma inom är:

  • Avlägsnande av tänder såväl genom extraktion som operation
  • Friläggning av tänder inför tandregleringsbehandling
  • Kirurgisk behandling av kvarstående inflammationer vid rotbehandlade tänder.
  • Diagnostik och behandling av munslemhinneförändringar
  • Implantatoperationer

Vi utbildar blivande tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Käkkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på käkledssjukdomar, hård- och mjukvävnadsregeneration inför implantatbehandling, hälsoekonomiska aspekter på visdomstandskirurgi, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser. 
Läs mer om forskningen

Tandvård

På avdelningen behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. 
Läs mer om tandvården

Senast uppdaterad av Johan Portland