Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning

Forskningsområden inom endodonti

Forskningsområden inom endodonti omfattar pulpa-dentinkomplexets funktion och sjukdomar i eller utgående från tandens pulpa. Dessa sjukdomar benämns pulpainflammation eller pulpit och rotspetsinflammation eller apikal parodontit. Forskningen innebär utveckling av kunskap om hur man kan förebygga, diagnostisera, behandla och ställa prognos vid dessa sjukdomar. Sjukdomarna studeras även på samhällsnivå dvs hur vanligt det är med rotspetsinflammation i befolkningen samt vad det är som påverkar förekomsten.

Den forskning som bedrivs vid avdelningen för endodonti fokuseras för närvarande på följande områden: behandling vid exponerad pulpa, långvarig orofacial smärta samt behandlingskvalitet, behandlingsutfall och behandlingsbeslut vid rotbehandling. Det förekommer även forskning vid avdelningen som anknyter till andra discipliner.

Läs mer om:

Senast uppdaterad av Johan Portland