Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Endodonti

Inom endodonti får tandläkarstuderande lära sig om sjukdomar i tandens pulpa eller utgående från tandens pulpa. De studerande får också under handledning behandla patienter med dessa tillstånd. Behandlingen innebär i allmänhet rotkanalsbehandling och rotfyllning.

Vi tar emot patienter för specialistbehandling på remiss från allmäntandläkare och från tandläkare inom andra odontologiska specialiteter. Vanliga anledningar till remisser är tekniska svårigheter vid behandlingen samt problem med diagnostik och prognosbedömning.

Senast uppdaterad av Johan Portland