Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ämnen

Avdelningar

Vid Odontologiska fakulteten finns 13 avdelningar. En avdelning karakteriseras av att det bedrivs forskning, undervisning, utvecklingsarbete och i förekommande fall tandvård inom ämnesområdet samt att man förfogar över egna anslag, personal, lokaler och utrustning.

Odontologiska fakulteten är ett Collaborating Centre till World Health Organization (WHO). Som en del i detta samarbete ansvarar fakulteten för en global databas över världstandhälsan den s k WHO Oral Health Country/Area Profile Programme.
 
Därutöver fungerar Kansliet som fakultetens administrativa nav och som stöd och hjälp för verksamhet och ledning.

Senast uppdaterad av Ingrid Knutsdotter Thulin