Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hälsodeklaration och vaccination

Studerande vid odontologiska fakulteten.

För att delta i den kliniska verksamheten på Malmö universitet rekommenderas det att du är vaccinerad mot Hepatit B.

  • Information om TBC/MRSA/hepatit B ska ges till samtliga studenter under introduktionsveckan
  • Hälsodeklaration distribueras till de studerande som en preventiv åtgärd för att minska smittrisk för patienten och studenten i det kommande patientnära arbetet. Denna deklaration inlämnas till studievägledaren under september månad
  • Om det finns risk att studenten bär på MRSA ska prov tas.

Hälsodeklarationens syfte är att den studerande inte skall riskera bli en smittrisk i vårdarbetet, samt vid behov ges möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra detta.

Senast uppdaterad av Johan Portland