Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieinformation och studievägledning

Studieinformation och studievägledning vid Odontologiska fakulteten


Kursadministratör hjälper dig med allmänna frågor kring våra utbildningar, till exempel om kursstart, intyg eller schema.

Studievägledare hjälper både studenter som redan går här och kommande studenter som är speciellt intresserade av våra ämnesområden, program eller kurser.

Universitetets centrala studievägledning svarar på allmänna frågor om högskolestudier, val av utbildning och olika behörigheter.

Vänd dig till studievägledarna på Odontologiska fakulteten när du:

  • har specifika frågor kopplade till en speciell utbildning eller speciellt yrkesområde
  • har frågor kring studieavbrott och studieuppehåll
  • läser på en annat lärosäte men vill byta till motsvarande utbildning vid Malmö universitet eller tvärtom
  • har frågor kring; tentor, kurslitteratur, kursinnehåll och kursutvärderingar mm vid en speciell utbildning
  • har frågor kring ansökan om tillgodoräknande av tidigare och liknande studier (t ex tidigare examensarbete).

Blanketter

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare kurser
Ansökan om examensbevis

Anmälan av studieavbrott samt ansökan om studieuppehåll, anstånd med studiestart och ansökan till senare del av program, gör du på Blankettwebben.

Applications in English

Senast uppdaterad av Filippa Törnwall