Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

I särskilt fokus står studenternas lärande och utbildningarnas lärandemiljöer. Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten. Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Kontakt

Kurs Kursadministratör Kursansvarig  Examinationsansvarig
Introduktion
TL,TT  
Maja Andersson Evaggelia Papia  Bertil Kinnby
       
THK3-K4 Nisha Pather Olofsson Sofie Cronholm Susanne Brogårdh-Roth
   
Gunnel Hänsel Petersson
       
TLK1 Maja Andersson Claes Wickström Bertil Kinnby
TLK2 Maja Andersson
Nina Lundegren Bertil Kinnby
TLK3 Maja Andersson Anna Karlbrink
Pia Lindberg
TLK4 Maja Andersson Helena Fransson Pia Lindberg
TLK5 Stella Giuseppin
Jessica Neilands Mikael Sonesson
TLK6 Stella Giuseppin
Annika Kozarovska Mikael Sonesson
TLK7 Stella Giuseppin
Liv Kroona Birgitta Häggman-Henrikson 
TLK8 Stella Giuseppin
Carl Johan Behle Birgitta Häggman-Henrikson 
TLK9

Stella Giuseppin

Anna Ljunggren Gunnel Svensäter
TLK10 Stella Giuseppin
Anna Truedsson Gunnel Svensäter
       
TTK1-K6 Maja Andersson

K2/K3 Zdravko Bahat
K4/K5 Camilla Johansson
K6 Evaggelia Papia

Per Vult von Steyern
       Senast uppdaterad av Johan Portland