Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdragsfördelning inom grundutbildning

I särskilt fokus står studenternas lärande och utbildningarnas lärandemiljöer. Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten. Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Kontakt

Kurs Kursadministratör Kursansvarig                      Examinationsansvarig
Introduktion
TH,TL,TT  

Evaggelia Papia 
       
THK1-K4 Nisha Pather Olofsson K1/K2 Sofie Cronholm Susanne Brogårdh-Roth
    K3/K4 Klara Sinko Gunnel Hänsel Petersson
       
TLK1 Maja Andersson Claes Wickström Julia Davies
TLK2 Maja Andersson
Nina Lundegren Julia Davies
TLK3 Maja Andersson Fredrik Gränse Pia Lindberg
TLK4 Maja Andersson Helena Fransson Pia Lindberg
TLK5 Stella Giuseppin
Jessica Neilands Andreas Stavropoulos
TLK6 Stella Giuseppin
Annika Kozarovska Andreas Stavropoulos
TLK7 Mersia Seranic  Liv Kroona Birgitta Häggman-Henrikson 
TLK8 Mersia Seranic 
Mikael Sonesson Birgitta Häggman-Henrikson 
TLK9

Stella Giuseppin
Exam: 

Bengt Götrick Gunnel Svensäter
TLK10 Stella Giuseppin
Exam: 
Anna Truedsson Gunnel Svensäter
       
TTK1-K6 Maja Andersson

K2/K3 Zdravko Bahat
K4/K5 Camilla Johansson
K
6 Evaggelia Papia

Per Vult von Steyern
       Senast uppdaterad av Johan Portland