Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Etikprövning

Etikprövningsråd – Odontologiska fakulteten, Malmö universitet


Målsättningarna med rådets verksamhet är att: 

  • vara rådgivande vid studier som inte täcks av etikprövningslagen, det vill säga studentarbeten på grund- eller avancerad nivå (kandidat- eller magisternivå)
  • assistera fakultetens forskare med råd inför en etikprövning
  • förmedla kunskaper om forskningsetik

Etikrådet lämnar ett rådgivande yttrande och inte ett beslut motsvarande Regionala  Etikprövningsnämnden.

Om arbetet avses att publiceras i en vetenskaplig artikel, måste dock prövning ske till Etikprövningsmyndigheten Etikprövningsmyndigheten. 

Ledamöter i det lokala rådet:

Thomas List, ordförande
Pia Lindberg
Stella Giuseppin, administratör

Inlämningstider av era ansökningar HT2020 senast:

  • Fredagen den 25 september kl.10.
  • Fredagen den 23 oktober kl.10
  • Fredagen den 27 november kl.10

Avsikten är att rådet ska försöka behandla ansökningar som inkommit vid det sammanträde som infaller cirka en vecka efter det att en fullständig ansökan inkommit. Rådets ambition är att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt.

Förutom själva ansökan är det obligatoriskt att bifoga:

  • forskningsplan/ protokoll
  • skriftlig forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett
  • eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner
  • undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare.

Fullständig ansökan med 4 bilagor inlämnas till Stella Giuseppin i 3 pappersexemplar (teckenstorlek 12). Vid bedömning användes de riktlinjer och principer som tillämpas av Etikprövningsmyndigheten. Vg och läs dem!
För mer information, klicka vidare på "Vägledning till forskningspersonsinformation" å höger sidan.

Administratör Stella Giussepin (tel: 040-66 584 79)

Blanketter

Ansökningsblankett

Bilaga 1  Informationsbilaga

Bilaga 2 Samtyckesbilaga

Bilaga 3 Tillståndsbilaga

Bilaga 4 Projektplan

Info etikprövning 2018

Även vid en eventuell komplettering lämnas i 3 pappersexemplar till administratören. Ni bifogar ett svarsbrev tillsammans med kompletteringarna. Bemöt varje punkt i detta svarsbrev och markera i texten det ni har ändrat. 

Senast uppdaterad av Johan Portland