Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på KS

Samverkan KS

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle.

Sätten att samverka är nästan obegränsade och sker både kopplat till vår forskning och till vår grundutbildning.  

Examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning, uppdragsforskning och centrumbildningar är exempel på aktiviteter som alla sker i samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer i vår omgivning.

Kontakta respektive institution om du till exempel vill:

  • diskutera ett eventuellt samarbete
  • anlita vår kompetens för uppdrag inom utbildning och forskning 
  • komma i kontakt med studenter
  • bidra till utvecklingen inom något särskilt område eller projekt
Senast uppdaterad av Daniel Harju Popow