Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Transport Managementprogrammet

En Transport Manager är generalist inom transportområdet. Eftersom Transport Managementutbildningen är väldigt bred, kan en Transport Manager arbeta inom många olika sektorer; med att sälja eller administrera transportlösningar, med transport- och trafikplanering, som speditör på ett producerande företag och tjänsteföretag eller vara upphandlare av transporter. Inom transportbranschen finns ett stort behov av kompetent personal i ledande befattningar.

Transport Management, Avgångsklassen 2017! Några saknas på bilden

Transport Management, avgångsklassen 2017, några saknas på bilden - se webbalbum

  
  Transport Management på Malmö högskola tog guldmedaljen i Transport & 
  Logistics Planner-tävlingen i Rotterdam! 
Fr v: Joakim Bremgård, Marie Asplund, 
  Johan Järpell och Hoang Tran Manh

Transport Managern kan t ex vara ekonomiansvarig, säljare eller logistiker på ett åkeri, skeppsmäkleri, arbeta på ett speditions- och logistikföretag eller i en kommun eller vara egen företagare inom transportbranschen. 

    
     Avgångsklassen 2016 på Brogatan! Några saknas på bilden. 
 

    
     Avgångsklassen 2015 i Folkets Park! Några saknas på bilden. 
     

    
     Avgångsklassen 2014 på Malmö hus Slott! 


     
     Några av studenterna i 2013 års avgångsklass på 10-årsjubilerande
     Transport Management - i väntan på det Tjugonde...!

   
    2012 års avgångsklass! Några saknas på bilden. 

Utbildningen ger Transport Managern kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, och ledarskap. Det är dessa breda, tvärvetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring oavsett vilken roll man anställs inom.

   
    Avgångsklassen 2011 och några av lärarna  (en del saknas på bilden)!          
    Foto: Per Lindquist

Transport Management firade tioårsjubileum
Den 14 mars 2013 firade Transport Management sitt 10-årsjubileum med galamiddag på Kårhuset. Närmare 200 gamla och nuvarande studenter, lärare och representanter för organisationer, myndigheter och företag deltog! Kvällen innehöll trerätters middag, tal och stå-uppkomiker samt lite dans!


    

    
     Bilder från jubileumsfesten!
     Foto: Carl-Magnus Carlsson

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden för en Transport Manager är god. I takt med att flödena av varor och tjänster ökar i samhället, både nationellt och internationellt, ökar också behovet av Transport Managers kompetenser. Att läsa Transport Managementprogrammet är därför en investering för framtiden. Utbildningen är för högskoleexamen 120 hp och för kandidatexamen 180 hp. 

    
   2013 års arbetsmarknadsdag, ägde också rum den 14 mars i Kranen.
    Förutom mässan med många företag representerade, föreläste Pernilla Hyllenius
    Mattissson från Trivector om Transporter och hållbar utveckling!
    Foto: Carl-Magnus Carlsson

    
     På jakt efter nya medarbetare - LeTMi 2013!                     
Foto: Jonas Larsson

 

   
    2012 års arbetsmarknadsdag LeTMi, den naturliga mötesplatsen för
    studenterna
 och deras blivande arbetsgivare inom transportnäringen i   
    Öresundsregionen gick av stapeln den 14 mars i Kranen. Dagen inleddes
    med att Karin Brundell-Freij gästtalade om trängselskatternas
    för och nackdelar. Sedan började nätverkandet mellan studenter och företag!

    
 På 2011 års Arbetsmarknadsdag föreläste Sten Forseke om lönsamheten i näringen
 och
Rickard Carlvik om arbetsmarknadens sug efter Transport Managers! 

     
     ...och 2010.                                                                         Foto: Mats Janné
      Läs mer    

Internationellt samarbete
Malmö Högskola har ett nära samarbete med Universitetet i Maribor, Slovenien, dels inom Erasmus, dels
inom nätverksorganisationen openENLoCC (European Networks of Logistics Competence Centers). Transport Management är även medlemmar i Öresund EcoMobility.

       
        Universitetet i Maribor                                                    Foto: C-M Carlsson

         
        Den 9 maj 2016 föreläste Stane Bozicnik om infrastrukturinvesteringar i Niagara!

 

I oktober 2015 föreläste Carl-Magnus Carlsson i Maribor om Citylogistik, handelsutveckling och stadsplanering.

           

Första veckan i december 2010 gästades Transport Management och Urbana Studier av Professor Stane Bozicnik från universitetet i Maribor i Slovenien. Han föreläste under två dagar om hur handel med utsläppsrätter kan anpassas till transportsektorn och om innovativa lösningar för intermodala transporter på järnväg! 

         
        Professor Stane Bozicnik i en fullsatt hörsal på Urbana studier den 1 december
       2010
                                                                                    Foto: Mats Janné

Inom Erasmusutbytet var Transport Managements programledare, Carl-Magnus Carlsson gästlärare vid Universitetet i Maribor under en vecka i april 2011 och föreläste om nya perspektiv på transportekonomi, miljö, City Logistics och planering. Se reportage här!


     Carl-Magnus Carlsson föreläste på Universitetet i Maribor den 11-14 april 2011 
     Foto: Ales Erjavec

Och i början på maj 2012 var Stane tillbaka i Malmö!
           

               
           Såväl "Reprising transport" som "Rethinking Transport in the Öresund
           Region"...                                               
          Foto: Mats Janné

The story continues...i mitten av april 2013 undervisade TMs programledare
Carl-Magnus Carlsson i Maribor igen.

      
     
Här på besök i Hamnen Koper vid Adriatiska havet. Hamnen har stora likheter 
      
med CMP och bl a betydande bilimport! Stane Bozicnik t.v. och Tomi Letnik t.h.

Christina Semlow föreläste om Regiopoler

Den 7 februari 2013 gästföreläste Christina Semlow från Rostock om det senaste inom regional tillväxtpolitik: Regiopoler - Metropolens "lillasyster".
                       
                   Christina Semlow Projektledare för Regiopolregion Rostock.
                   Malmö, också en Regiopol?                       
Foto: Mats Janné

Europeiska transport- och logistikexperter gästade Transport Management!
Transport Management gästades  den 23-24 februari 2011 av tre experter från openENLoCC, European Network of Logistics Competence Centres där Urbana studer är medlemmar och TMs programledare Carl-Magnus Carlsson sitter i styrelsen. Under tvådagarsbesöket diskuterades bl a hur man med olika Citylogistiklösningar som samlastning och genom regleringar och miljövänliga fordon kan minska CO2utsläpp och annnan negativ miljöpåverkan i urbana miljöer. Vid seminarierna deltog även representanter för CMP, Region Skåne, Helsingborgs stad, LTH och Öresund Logistics. Läs mer här!                                

               
               Fr v Martin Brandt från Kornwestheim/Stuttgart, Piotr Nowak från Poznan 
               
i Polen, Alberto Preti från Bologna i Italien samt Carl-Magnus Carlson och 
              Mats Janné på Transport Management.

     
 På ett ENLoCC-möte i Poznan, Polen i maj 2012 fördes diskussioner om  ökade samarbeten mellan högskolor i Europa inom transport och logistikforskning samt utbildning. Med i dessa diskussioner var presidenten för European Logistics Association (Jos Marinus, nummer två från höger.)

openENLoCC och Transport Management i EU parlamentet!
I slutet av februari 2013 höll openENLoCC en worksop för EU-parlamentariker som samlade runt 50 deltagare. Inbjudna var medlemmarna i Parlamentets Transportutskott och inledningstalre Rainer Wieland, parlamentets vice talman. 
             
           
Transport Managements programledare Carl- Magnus Carlsson höll en
            presentation om infrastrukturpolitikens betydelse för Öresund som logistik-
            och tillväxtregion.
            Foto: Aki Ishiwa


           
  
            En nöjd organisationskommité!


Studenterna
Tre studenter tilldelades Urbana studiers stipendium för sitt arbete med att initiera arbetsmarknadsdagen LeTMi!    

           
          Den 30 oktober 2010 fick de tre nyutexaminerade Transport Managerna Marie 
          Asplund, Richard Carlvik och Johan Pärsson i Rådhuset i Malmö motta ett US-
          stipendium för sitt engagemang. Fr v Johan och Marie samt programledare
          Carl-Magnus Carlsson. Rickard Carlvik saknas på bilden.
 

Studenterna deltar ofta på mässor för att informera om sin utbildning!                          

               
               Transport Management på Transport och Logistikmässan i Göteborg
               4-6 maj 2010.
Från vänster: Linnea Gillberg, Caroline Dimitic och
               Madelein Johansson.                                               Foto: Petter Naef

Transport Managementstudenter prisade i Bryssel för trafiksäkerhetsprojekt
Katarina Hedman, Madelein Johansson och Petter Naef som då läste andra året (nu tredje) på Transport Managementprogrammet deltog i ett stort trafiksäkerhetsprojekt som anordnats av European Transport Safety Council. När deras arbete bedömts, kom det bland de tre bästa i konkurrens med 25 europeiska universitet! Malmöstudenterna hyllades vid en storslagen ceremoni i samband med en trafiksäkerhetskonferens i Bryssel.  Läs mer här!

                      
                      Fr vänster: Madelein Johansson, Petter Naef och Katarina Hedman i 
                      Europa
parlamentet                                                Foto: Christian Busen


  

Senast uppdaterad av Johanna Svensson