Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledarskap och organisation, och Företagsekonomi

Våra uppdragsutbildningar inom området Ledarskap och organisation & Företagsekonomi bygger vi på mänskliga möten mellan Urbana studier på Malmö högskola, näringsliv och offentlig verksamhet. Vårt fokus ligger på kunskap, lärande, kvalitet och samverkan!

Ledarskap och organisation ( LEO ), och Företagsekonomi ( FEK ) - Malmö högskola är en del av södra Sveriges mötesplats för kunskapsutveckling och lärande. Det betyder att vi tillsammans med er i våra uppdragsutbildningar skapar förståelse för kunskapsutveckling som ligger nära er och era behov.

Vi utgår från era behov

Vi skräddarsyr gärna efter behoven som är unika för just er organisation. Kurserna kan ofta, om så önskas, ge akademiska poäng. Ramarna för när, var och hur vi utbildar är breda:

 • Omfattning – från halvdagsseminarium till fleråriga utbildningsprogram
 • Utbildningsort – på din arbetsplats, kursgård eller hos oss i Malmö.
 • Upplägg – flervetenskapligt

Med våra kompetenta och engagerade lärare inom området LEO/FEK sätter vi samman och genomför uppdragsutbildningar baserat på era behov och vår kunskap, kompetens och erfarenheter! I egenskap av högskola har vi möjlighet att bidra med olika och viktiga perspektiv till er verksamhet! Vi kan till exempel bidra med “kritiska ögon”, flervetenskapligt perspektiv, forskningsanknytning och pedagogiska verktyg som erfarenhetsbaserat lärande, deltagarorienterat lärande och vuxenpedagogik. Vi tänker oss att vi börjar med att måla breda penseldrag för att sedan arbeta mer fokuserat med er verksamhets vardag och verklighet. Dessa penseldrag är tänkta att kunna bidra till att skapa nya bilder och berättelser för att göra er färgpalett ännu mer komplett!

Några exempel på erfarenheter från uppdragsutbildningar

 • Strategisk ledning och organisering i offentlig sektor

Innehåll: Strategiskt ledarskap, Ledarskap för kvalitet och strategisk förändring 

Uppdragsgivare: Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, HSB

 • Ledarskap och ledning av verksamhetsutveckling

Innehåll: Ledarskap och grupp, organisationsteori, kommunikation, konflikthantering, svåra samtal, lärande organisationer, förändringsarbete, genus

Uppdragsgivare: MSB Räddningstjänst 

 • Kyrkligt Ledarskap

Innehåll: ledarskap, grupp och team, kognitiv psykologi, intra-/interpersonell kommunikation, konflikthantering, maktbegrepp och strukturer, organisationsteori, förändringsarbete.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan i samarbete med Lunds universitet, Malmö högskola  

 • Anna Lindh Academy

Innehåll: Ett ledarskapsprogram för framtida ledare inom näringslivet, idéburna sektorn samt offentliga sektorn – som i samverkan med världsledande och internationella experter och inspiratörer utvecklar ledarskapet för mänskliga rättigheter och demokrati i en global kontext. 

Uppstart vt-2015www.annalindhacademy.se Referens: Maria Tengroth

Verksamhetschef, Anna Lindh Academy 

 • Service Manager for Future Tourism

Innehåll: Ledarskap och grupp, organisationsteori, kognitiv psykologi, intra-/interpersonell kommunikation, konflikthantering, kris och utveckling.

Uppdragsgivare: YH-myndigheten, Malmö stad 

 • Lärande på arbetsplatser 

Uppdragsgivare: Malmö stad i samverkan med Malmö högskola

 • Service Management

Innehåll: att utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse av service, konkurrens och kundorienterad ledning av tjänsteföretag i fastighetsbranschen.

Uppdragsgivare: Fastighetsmäklarbranschen

 • Projektledning

Innehåll: projektmetodik, gruppdynamik och teamprojektledarskap och -medarbetarskap, kommunikation och konflikthantering, projekt utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv

Uppdragsgivare: offentlig verksamhet, näringslivet, Malmö högskola

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank