Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på US

Urban träffpunkt 2017

En viktig uppgift för Urbana studier är att samverka med näringsliv, kommuner eller andra aktörer kring olika projekt. Urbana studier ger flera uppdragsutbildningar och deltar i centrumbildningar kring integrations-, hållbarhets- och fastighetsfrågor.

Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår grundutbildning. Examensarbeten, konferenser, uppdragsutbildning, följe- och uppdragsforskning är exempel på aktiviteter som alla sker i samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer i vår omgivning.

Kontakta oss om du till exempel vill:

  • diskutera ett eventuellt samarbete
  • anlita vår kompetens för uppdrag inom utbildning och forskning 
  • komma i kontakt med studenter
  • bidra till utvecklingen inom något särskilt område eller projekt

Utvärdering

Forskare inom Urbana studier deltar ofta i olika utvärderingsprojekt. Exempel på sådana är projekt inriktade mot hållbar stadsutveckling eller integrationsprojekt.

Uppdragsutbildningar


Läs om kurser inom fastighetsrätt

Läs mer om uppdragsutbildningar inom Ledarskap och organisation, och Företagsekonomi

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist