Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakta oss

Institutionen för urbana studier finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i Malmö.

Administration och service

Studieadministration: Eva Stockelius, Annette Andersson och Åse Falk
Studievägledare: Ola Püschel Läs mer om studievägledning på Urbana studier här.
Administrativ uppdragsutbildning: Ewa-Marie Siwerson
Administrativ handläggare: Charlotta Karlsdottir (vikarie för Nina Wijkström)
Utbildningskoordinator: Jörgen Ivarsson
Internationell administrativ koordinator – utbytesstudier: Filip Larsson
Internationell akademisk koordinator: Karin Grundström
Lokalbokning: Lars Björkman

Prefekt

Kerstin Sandell

Enhetschefer

Byggd miljö och miljövetenskap: Joseph Strahl
Arbetsvetenskap, företagsekonomi samt ledarskap och organisation: Cecilia Lindblom
Fastighetsvetenskap: Karin Staffansson Pauli

Kontaktpersoner utbildningar
Se respektive utbildning 

Telefonnummer och e-post till medarbetare vid Urbana studier hittar du i personalregistret.

Senast uppdaterad av Magnus Jando