Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publikationer i urbana studier: MAPIUS

Mapiuspublikation nr 24Mapius 24: Drömmar och röster : en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö, redaktörer Harju, Anne ; Sjölander, Jonas (2019)

Mapius 23: Creating the city – Identity, memory and participation, redaktörer Brunnström, Pål ; Claesson, Ragnhild (2019)

Mapius 21: Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap
Rämgård, Margareta ; Håkansson, Peter ; Björk, Josefin (2018)

Mapius 20: Nygammalt: rapport från områdesutveckling i Södra Sofielund/Seved, Malmö stad

Helena Bohman, Anders Edvik, Mats Fred (2016)

Mapius 19: BID Sofielund: fastighetsägares roll i områdesutveckling
Helena Bohman, Ola Jingryd (2015) 

Mapius 18: Att laga revor i samhällsväven : om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden
Richard Ek, Manne Gerell, Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Mikaela Herbert, Tuija Nieminen Kristofersson, Annika Nilsson, MonaTykesson (2014)

Mapius 17: Perspektiv på fastigheter
Redaktörer Helena Bohman, Stig Westerdahl och Eva Öresjö (2014)

Mapius 16: Strategier för att hela en delad stad. Samordnad stadsutveckling i Malmö
Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare), Karin Grundström, Ragnhild Claesson, Tim Delshammar, Magnus Johansson, Peter Parker (2014)

Mapius 15: Sociala risker. En begrepps- och metoddiskussion
Per-Olof Hallin

Mapius 14: "För några kvinnor har aldrig funnits i Malmö": om synlighet, erkännande och genus i berättelser om Malmö 
Irene Andersson

Mapius 13: Hållbarhetsanalyser av städer och stadsutveckling
Eva Hedenfelt (2013)

Mapius 12: Stadens skavsår: inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden 
Mikaela Herberg (2013)

Mapius 11: Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital
Manne Gerell (2013)

Mapius 10: Stadens bränder: del 2, fördjupning
(2013)

Mapius 9: Stadens bränder. D. 1, Anlagda bränder och Malmös sociala geografi
Guldåker, Nicklas; Hallin, Per-Olof

Mapius 8: En stadsdel byter skepnad. En utvärdering av förnyelsen på Öster i Gävle (Mapius 8)
Eva Öresjö, Gunnar Blomé, Lars Pettersson (2012)
Ladda ner rapporten här

Mapius 7: "Det handlar om något större" - kunskaper om ungdomars möten med sin stad
Mikael Stigendal (red) (2011)

Mapius 6: Cities and Social Cohesion : Popularizing the results of Social Polis
Mikael Stigendal (2010)
Download the report

Mapius 5: "Det är inte stenarna som gör ont. Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande"
Hallin, Per-Olof; Jashari, Alban; Listerborn, Carina; Popoola, Margareta (2010)

Mapius 4: Hemma och främmande i staden – Kvinnor med slöja berättar. Malmö: Malmö högskola
Johanna Sixtensson (2009)

Mapius 3: Närnaturens mångfald  Planering och brukande av Arriesjöns strövområdet. Malmö högskola
Per Hillbur (red) (2009)

Mapius 2: Inne och ute i Malmö – Studier av urbana förändringsprocesser. Malmö: Malmö högskola
Ebba Lisberg Jensen & Pernilla Ouis (red.) (2008)
Klicka här för att ladda ner förord, inledning och innehållsförteckning som pdf

Mapius 1: Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös problem. Malmö: Malmö högskola 
Stigendal, Mikael (2007)

Beställ publikationerna i Mau:s webbshop

Senast uppdaterad av Johanna Svensson