Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på Urbana studier

Vår forskning är flervetenskaplig och handlar bland annat om stadsutveckling, miljö, planering, sociala relationer, arbete, urban integration, bostäder och fastigheter. Här ser du våra pågående forskningsprojekt

Bild på tåg i Kristianstads kommun, fotograf Claes Sandén

Bostad, arbete och transport

Hur kan interaktion mellan bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och transportnät bidra till lokal och regional utveckling? Vilka faktorer kan förklara utvecklingen för markanvändning, och i vilken utsträckning kan dessa påverkas av styrning och politiska beslut?

Forskningsplattformen Spatial Analysis of Accessibility, Real Estate and Labour Markets (SAAREL)

Studeum_studentbostad_webb

CRUSH

Critical Urban Sustainability Hub undersöker i vilken grad bostadsmarknaden är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling. Samarbetspartners är Lunds universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas och pågår till och med 2018. Läs mer om projektet

Fastighet

Fastighetsvetenskaplig forskning

Forskningen inom fastighetsvetenskap är flervetenskaplig och kombinerar samhällsvetenskapliga, juridiska och tekniska discipliner. Det handlar om boende, energieffektivitet, markanvändning och GIS-analys, fastighetsbedömningar, och om fastighetsbranschen. Varje vår i maj ordnas konferensen Real Estate Research Conference. Läs mer på våra engelska sidor

Senast uppdaterad av Johanna Svensson