Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på Urbana studier

Folk som sitter utanför Malmö Live

Vår forskning är tvärvetenskaplig och handlar om:

  • Stadsutveckling, miljö och planering
  • Sociala relationer, arbete och urban integration
  • Bostäder och fastigheter

Se en lista med våra pågående forskningsprojekt

Bild på tåg i Kristianstads kommun, fotograf Claes Sandén

Bostad, arbete och transport

Hur kan interaktion mellan bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och transportnät bidra till lokal och regional utveckling? Vilka faktorer kan förklara utvecklingen för markanvändning, och i vilken utsträckning kan dessa påverkas av styrning och politiska beslut?

Forskningsplattformen Spatial Analysis of Accessibility, Real Estate and Labour Markets (SAAREL)

Studeum_studentbostad_webb

CRUSH

Critical Urban Sustainability Hub undersöker i vilken grad bostadsmarknaden är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling. Samarbetspartners är Lunds universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas och pågår till och med 2018. Läs mer om projektet

Sociala medier

Cybermobbning i arbetslivet

Hur mycket förekommer cybermobbning på arbetsplatser? Tidigare har begreppet främst relaterats till barn och ungdomar, men cybermobbning i arbetslivet kan antas växa och få stora negativa konsekvenser. Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och pågår till och med 2018.
Läs mer om projektet 

Senast uppdaterad av Johanna Svensson