Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för Urbana Studier (US)

Den hållbara staden

urbana
Den utbildning och forskning som bedrivs på institutionenen Urbana studier utgår ifrån människors behov och förutsättningar och medverkar till att utveckla en hållbar och attraktiv stad.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom allt från miljö, fastighetsförmedling, fastighetsföretagande och stadsplanering, till transport management, ledarskap och organisation och företagsekonomi. 
Läs mer om utbildningarna

Forskning

Vår forskning är tvärvetenskaplig och handlar om

  • stadsutveckling, miljö och planering
  • sociala relationer, arbete och urban integration
  • bostäder och fastigheter

Läs mer om forskningen

Nyheter – Kultur och samhälle

Senast uppdaterad av Magnus Jando