Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anmälan och arbetsprov Produktdesign 180 högskolepoäng

Så ansöker du

 1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se senast 15 april. 
 2. Skicka in ansökan (se blankett nedan) och arbetsprov till Malmö universitet för urval särskilt prov. Arbetsprovet och ansökningsblankett ska vara inne senast 2 maj. 

ARBETSPROV

 • Uppgift: ”Hälsa”. En eller max två A3-sidor, stående format. Montera på styv vit kartong.
  Tänk dig att du ska utveckla en fysisk produkt som förbättrar någons upplevelse av hälsa (valfri situation och valfri användare)
  . Du kan utveckla en helt ny idé eller förbättra en befintlig produkt. Arbetsprovsuppgiften består i att a) visa produkten (obs inte en app), b) visa hur den fungerar, hur och när den ska användas och c) visa hur den har utformats (de olika stegen i processen) och dina tankar kring material och hur den förhåller sig till miljön/hållbar utveckling. Beskriv så mycket du kan visuellt, max 50 ord får användas. Skriv namn, adress och personnummer på baksidan.
 • Personligt brev. Max en A4. Klistra fast på baksidan av uppgiften.
  Varför vill du studera till produktdesigner på Malmö universitet? Varför tror du att du passar till att bli produktdesigner? Hur tror du att du kommer att arbeta som produktdesigner i framtiden? Brevet limmas fast på baksidan av kartongen till uppgiften ovan.
 • Frivillig uppgift ”Något jag gjort”: en A3-sida, stående format. Montera ihop med huvuduppgiften.
  Har du gjort något på egen hand som på något sätt kan relateras till yrket produktdesigner? Presentera detta visuellt så att det framgår vad det är du har gjort, när du gjorde det och hur du tycker att det har relevans för din framtid som produktdesigner. Beskriv så mycket du kan visuellt, max 25 ord får användas. Skriv namn, adress och personnummer på baksidan.

Montering: Samtliga delar ska vara monterade på styv, vit kartong, stående format. A3:orna som utgör uppgiften/uppgifterna ska vara hopmonterade med exempelvis textiltejp, men det ska gå att vika ihop dem (se bild). Det personliga brevet limmas fast på baksidan av kartongerna.

Säkerställ att alla delar ordentligt sitter fast och håller ihop, samt att namn, personnummer och adress finns på baksidan. Om någon del lossnar kan inte jurygruppen veta vems ansökan den tillhör.

Inlämning av arbetsprovet

Du lämnar in ditt arbetsprov tillsammans med ansökan om att delta i särskilt urval.

Blankett för att delta i särskilt urval

Arbetsprov och ansökningsblankett ska vara oss tillhanda senast 2019-05-02. För sent inkommet eller ofullständigt arbetsprov granskas ej. Universitetet fråntar sig allt ansvar för inlämnat material.

Adress om du vill skicka arbetsprovet och ansökningsblanketten med post:
Postadress: 
Malmö universitet 
K3 administration
Josefin Waldenström
205 06 MALMÖ

Besöksadress för dig som vill lämna arbetsprov personligen: 
Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö 
Niagara, våning 2B, studentdesken, öppettider 10-14 (postfack finns på plan 5B inte desken är bemannad).

OBS: Personlig inlämning senast kl 16.30, 2 maj.

Innan du skickar/lämnar in arbetsprovet

 • Kontrollera att du skrivit namn, adress och personnummer på baksidan av alla delarna i arbetsprovet.
 • Kontrollera att du fått med den ifyllda ansökningsblanketten. 

Återlämning av arbetsprov

Om den sökande begär, får arbetsprover återlämnas 1 månad efter beslut om antagning. Om den sökande inte begärt återlämnande får arbetsprover gallras 1 månad efter beslut om antagning.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist