Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Söker ni en praktikant?

På Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö universitet undervisar vi framtidens grafiker, designers och kommunikatörer. Under höstterminen varje år ges studenter på kandidatprogrammen i grafisk design, interaktionsdesign, visuell kommunikation, produktdesign och medie- och kommunikationsvetenskap möjligheten att göra praktik.

Studenterk3

Våra studenter hittar själva sin praktikplats. På K3 förmedlar vi gärna platsannonser och tips via vår Facebook-sida K3 Praktik och karriär. Kontakta oss om ni vill lägga ut en annons.

Våra studenter anmäler praktikplats senast 15 maj varje år. Kontakta därför oss för att lägga ut en praktikannons i mars/april för att hinna med intervjuer i god tid. Ni kan formulera en egen annons, eller fylla i formuläret på vår webbsida. 

Här hittar du formuläret

Vad kan du förvänta dig av din praktikant?

Studenter på praktikkursen går sista året på sin utbildning. För att vara behörig måste studenten vara godkänd på samtliga kurser från sina första tre terminer, samt hunnit ta hälften av sina poäng i termin fyra.

Vad förväntas av er som praktikplats?

Vi godkänner etablerade företag/organisationer som erbjuder kvalificerade arbetsuppgifter inom något av områdena grafisk design, interaktionsdesign, produktdesign, visuell kommunikation eller medie- och kommunikation.

Studenten ska ha en handledare under praktiken, och denne ska vara anställd på företaget/organisationen.

Praktiska detaljer

Studenter söker kursen senast den 15 mars, och anmäler praktikplats senast 15 maj.

Kursen omfattar 20 veckors studier på heltid. Själva praktiken ska omfatta 480 timmar utspritt på 15 veckor. Övrig tid förväntas studenten ägna åt examinationsuppgifter inom ramen för utbildningen.

Praktiken får inte vara betald. Om det under praktiken ingår arbetsuppgifter som medför utgifter, så ska praktikanten hanteras som en anställd och praktikplatsen står för kostnaderna.

Studenten är försäkrad genom universitetet och det upprättas ett kontrakt mellan universitetet och företaget/organisationen. 

Förutom en handledare på praktikplatsen så kommer studenten även bli tilldelad en handledare på universitetet. 

Senast uppdaterad av Nicklas Karlsson