Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på K3

Christel Brost, Gun Normark, Caroline Mellgren och Jonas Larsen på workshop om samverkan i utbildningar.
För oss på K3 är det självklart att samarbeta med olika aktörer. Många av våra medarbetare arbetar inte enbart som lärare eller forskare utan driver samtidigt egna verksamheter, företag eller projekt. Vi tycker det är naturligt att involvera människor utanför universitetet i våra utbildningar, forskningsprojekt eller andra slags projekt. 

Samarbetena kan se lite olika ut, ibland handlar det om att våra studenter får göra skarpa projekt inom ramen för sin utbildning, att studenter gör examensarbeten på uppdrag av eller i samarbete med ett företag, med en myndighet eller organisation. Andra gånger handlar det om att våra forskare och lärare studerar ett problem eller en företeelse eller om att skapa en gemensam mötesplats kring en särskild fråga.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist