Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakt och adress

Prefekt

Sara Bjärstorp

Enhetschef

Gunnar Krantz – enhetschef för Interaction Design, grafisk design, produktdesign och visuell kommunikation.

Petra Ragnerstam – enhetschef för engelska, Communication for Development, scenproduktion och medie- och kommunikationsvetenskap. 

Studentfrågor

K3student@mah.se

Viktoria Brännström – studie- och karriärvägledare

Forskning

Bo Reimer – forskningskoordinator

Samverkan

Per Möller – kontaktperson för samverkansfrågor

Programansvariga

Communication for Development – Tobias Denskus
English Studies – Philip Clover och Maria Wiktorsson
Grafisk design – Martin Farran-Lee och Daniel Gaffner
Interaction Design – Clint Heyer
Interaction Design 60/120hp – Per Linde och Anne-Marie Hansen
Medie- och kommunikationsvetenskap – Jakob Svensson
Media and Communication Studies 60/120hp – Pille Pruulmann Vengerfeldt
Produktdesign – Kristina Lindström och Sara Gottschalk
Visuell Kommunikation – Tina-Marie Whitman

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist