Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakt och adress

Prefekt

Sara Bjärstorp

Enhetschefer

Christel Brost, enhetschef för humaniora, språk och kulturproduktion.
Per Linde, enhetschef för design.
Ulrika Sjöberg, enhetschef för medier och kommunikation + doktorander.

Studentfrågor

K3student@mah.se

Studie- och karriärvägledare
Viktoria Brännström

Forskning

Bo Reimer, forskningskoordinator.

Samverkan

Per Möller, kontaktperson för samverkansfrågor.

Internationalisering

Daniel Gaffner, kontaktperson för internationalisering.

Programansvariga

Communication for Development – Tobias Denskus och Anders Hög Hansen
English Studies – Asko Kauppinen och Maria Wiktorsson
Grafisk design – Martin Farran-Lee och Daniel Gaffner
Interaction Design – Clint Heyer
Interaction Design (magister/master) – Susan Kozel och Anne-Marie Hansen
Medie- och kommunikationsvetenskap – Per Möller
Media and Communication Studies (magister/master) – Tina Askanius och Michael Krona
Produktdesign – Kristina Lindström och Sara Gottschalk
Visuell Kommunikation – Tina-Marie Whitman

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist