Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Verksamhetsförlagda studier

Kursen Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken är en valbar kurs som vänder sig till studenter som studerat fyra terminer inom ett av programmen Medie- och kommunikationsvetenskap, Grafisk design, Visuell kommunikation, Interaktionsdesign eller Produktdesign.

Kursen går på helfart under höstterminen 2020 (2020-08-21 - 2021-01-16) och praktiken måste starta och sluta inom denna tidsram.

Presentation från informationspasset

Information om Erasmus+ Stipendium

Kursplan finner du på edu.mah.se/KK144C.

Du anmäler dig till kurs genom att fylla i detta formulär. (senast 15 april)

Nästa steg är att du lämnar in uppgifter om din praktikplats genom detta formulär. (senast 15 maj)

 

Den anordnar K3 en gemensam informationsträff om kursen där kursansvarig och kursadministratören informerar om ansökningsprocess och aktuellt kursupplägg. Observera dock att mindre förändringar i kursen kan komma att göras fram till och med kursstart. 

Datum för informationspass kommer publiceras här.

För att vara behörig till kursen måste du:

  • ha lämnat in ansökan till kursen via anmälningsformulär senast 15 april 2020.
  • ha hittat en praktikplats inom ditt huvudområde och lämnat in fullständiga uppgifter om denna enligt formulär senast 15 maj 2020.
  • fått praktikplatsen beviljad av programansvarig. (För mer information om kriterier för praktikplats se Hitta Praktikplats nedan)
  • ha avslutat samtliga poäng från termin 1, 2 och 3 samt 15hp från termin 4 inom ditt program senast 15 juni 2020.

Praktik inom ramen för din utbildning kan inte genomföras om inte alla kriterier ovan är uppfyllda!

Hitta praktikplats

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Via länken nedan kan du se exempel på arbetsplatser där tidigare studenter på din utbildning gjort praktik.

Exempel på praktikplatser

Följande krav ställs på praktikplatsen:

  • Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för ditt huvudområde och bör kräva utbildning inom området (vid osäkerhet vänd dig till din programansvarig)
  • Du ska ha en handledare på din praktikplats. Handledare ska vara anställd och ha erfarenhet inom området.
  • Praktiken ska pågå under minst 15 veckor men total omfatta 480 timmar.
  • Praktiken ska förläggas på en etablerad arbetsplats.
  • Praktiken ska vara obetald.

Om du, i samband med att du söker en praktikplats, behöver ett intyg på att du är programstudent och att praktikplatsen ingår i din utbildning, vänligen kontakta studieadministrationen på K3. Om du vill ha tips på lämpliga företag, se kolumnen till höger. K3 har satt samman information till den ev. praktikplatsen som du bör diskutera igenom med din praktikplats innan ni kommer överens om platsplats.

Du skickar in uppgifter om din praktikplats genom att fylla i ett formulär som du finner här: Formulär - Min Praktikplats. Deadline för att skicka in formuläret är 15 maj 2020.

Om din praktikplats inte blir beviljad eller mindre uppgifter saknas och behöver kompletteras har du fram till den 15 juni på dig att inkomma med nya eller kompletterande uppgifter. Dessa meddelas till kursadministratören.

Observera att få praktikplatsen beviljad är inte det samma som att vara behörig till kursen. Du måste ha 105hp avklarade inom ditt program (se ovan) för att bli antagen på kursen Verksamhetsförlagda studier. Mellan den 15-30 juni skriver K3 kontrakt med din praktikplats så och du blir registrerad på kursen. 

Praktik utomlands

Det finns möjlighet att genomföra praktiken utomlands. Så snart din praktikplats blivit godkänd av oss kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du lämnar kompletterande uppgifter för att du ska kunna få ett försäkringsintyg av oss.

Notera att organisationsuppgifter och kontaktpersonen ska vara i det land där du praktiserar. Representant från organisationer i Sverige godkänns inte. 

Du kan få mer info om praktik utomlands, försäkring och ev. stipendier här.

Vid praktik utomlands ansvarar studenter själva för att ombesörja visum, bostad, resa och dylikt. Vid praktik i länder som har visumkrav är det viktigt att kontrollera hur långa processtider ambassaderna har för ansökning. 

Verksamhetsförlagda studier: bra att veta om kursen

Den huvudsakliga lärformen i kursen är erfarenhetsbaserade självstudier, dvs. det du lär dig genom att genomföra de arbetsuppgifter du får under din praktiktid. Du förväntas kunna arbeta självständigt och bidra med kompetens till din arbetsplats men det är samtidigt viktigt att både du och arbetsplatsen är införstådda med att du är där för att lära, inte är anställd och inte kan ta ansvar för arbetsplatsens verksamhet. På praktikplatsen ska du ha regelbunden kontakt med en av praktikplatsen tilldelad handledare.

Upplägget av arbetstiden på din praktikplats lägger du upp tillsammans med praktikplatsen. De krav K3 ställer är att praktiken ska omfatta totalt 480h som läggs ut över minst 15 arbetsveckor under den tid terminen pågår. I detta upplägg finns det utrymme för självstudietid varje vecka, dvs. avsikten är inte att du ska arbeta 40h i veckan för din praktikplats utan ca 32h/vecka. Observera att kursen examineras genom några examinationsuppgifter (se kursplan) som kommer bedömas av kursens examinatorer. Planera därför redan från början med att sitta lite varje vecka med dessa uppgifter. Skolan tilldelar dig också en lärare som är din handledare i kursen och som du kan bolla frågor kring examinationsuppgifterna med.

Ett viktigt examinationsmoment i kursen är den VFS_konferens som skolan anordnar för studenter i år 1 och 2 i december där du kommer och presenterar din praktikplats och dina arbetsuppgifter. I kursen ingår också 5 veckor (200 timmar) självständigt arbete med att skriftligt reflektera över sin praktik.

Förutom VFS-konferensen har kursen ingen schemalagd undervisning på MaU så kursintroduktion, kursinformation och kontakt med handledare sköts via Canvas, mail och t.ex. Skype.  Examinationsdatum och datum för VFS-konferensen meddelas i slutet av vårterminen. Gör du din praktik utomland eller av andra omständigheter inte kan medverka vid VFS-konferensen så gör du detta examinerande moment vid en omexamination.

Länk till information om VFS-konferensen

Senast uppdaterad av Nicklas Karlsson