Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Valbara programkurser termin 5

Under höstterminen 2019 ska du inom programmen Grafisk design, Interaktionsdesign, Medie- och kommunikationsvetenskap, Visuell kommunikation och Produktdesign termin 5 läsa valbara kurs (30hp). Du har följande alternativ gällande hur du önskar bedriva dina studier under terminen:

Rekommenderade kurser med förtur

Rekommenderat kurspaket med avsatta platser på kurser inom Malmö universitet. Anmälan till kursen/kurserna gör du via www.antagning.se under perioden 15 mars till 15 april. Du har som programstudent förtur på kurserna under förutsättning att du anmäler dig i tid och följer anvisningar.

För info om vilka valbara kurser som ingår i ditt programs kurspaket se länken för ditt program här:

Grafisk design

Medie- och kommunikationsvetenskap

Visuell kommunikation

Produktdesign

När du gör din anmälan måste du logga in med din datoridentitet från Malmö universitet först och därefter välja kursen/kurserna. Tänk på att välja flera kurser om din valda kurs av ngn anledning inte blir av. Kontakta Antagningen på Malmö universitet om du får problem när du gör din anmälan (040-665 75 00,  antagning@mah.se).

Eget val av kurser

Valfria kurser vid Malmö universitet eller annat lärosäte (observera att du söker helt på egen hand och att det inte finns några specifikt avsatta platser utan du konkurrerar på de villkor som anges på de alternativ du väljer). Diskutera gärna ditt val med programansvarig.

Vad ska jag välja?

Kontakta kursansvarig för kurserna inom Malmö universitet om du vill veta mer om innehållet.
Du kan boka en träff med Viktoria Brännström (studie- och karriärsvägledare) om du vill diskutera dina studier/din situation (viktoria.brannstrom@mah.se).

Praktik

Det finns också möjlighet att läsa en praktikkurs under hösten. Kursen heter Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken, 30hp och den går under hela terminen. Information om deadlines och behörighetskrav hittar du här.

Inför termin 6
För att kunna börja den sjätte terminen på programmet vårterminen 2020 är det viktigt att du avslutar samtliga kurser från termin 1-4. 

Senast uppdaterad av Martin Reissner