Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning vid GPS

B&D_238.ALT-SUB-JP-DREAM-1.Human-rights,-migration-and-undocumentedness

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter.

Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationrelaterade sociala frågor.

Information om ett pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Våldtäkt i Sverige 1990-2013. Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på våldtäkt." genomförs 2015-2017 och innehåller berättelser om våldtäkt, inom olika genrer. Om du tror att du kan komma att beröras av projektet, läs informationen här.

Kaukasustudier

Karta över kaukasusregionenKaukasustudier på Malmö universitet är ett tvärvetenskapligt forskningsfält och utbildningsområde. Forskargruppen är tvärvetenskaplig med gedigen kunskap om Kaukasus - dess språk, religioner och etniska grupper, dess historiska utveckling, komplexa politiska situationen och många olösta konflikter. Kaukasusstudier erbjuds som nätbaserade kurser på engelska. 

Läs mer om Kaukasustudier på våra engelska sidor

 

Blogg om mänskliga rättigheter

"Human rights, migration and undocumentedness" är en blogg om forskning och undervisning inom mänskliga rättigheter och migration. Till bloggen

Nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson