Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Praktik i Sverige eller utomlands

På institutionen Globala politiska studier finns möjlighet för programstudenter att göra poänggivande praktik. Du kan göra praktik i Sverige eller utomlands, du bestämmer vad som passar dig bäst! Det är viktigt att du läser på om vad som gäller för att din praktik ska bli godkänd av Malmö universitet.

FLAGS

Praktikplats

Du söker själv efter praktikplatser, men titta gärna på vår lista med tips om platser. Om du behöver råd om hur du ska börja ditt sökande eller om hur du skriver CV och ansökningsbrev, delta gärna i någon av Karrärservice aktiviteter.

För att kunna göra praktik

Du kan läsa praktikkurs som valbar kurs inom ett program på institutionen Globala politiska studier. Se utbildningsplanen för ditt program där det framgår om du har möjlighet till praktik.

Att göra praktik kräver eget ansvarstagande och engagemang eftersom det kan ta tid att hitta en praktikplats och lösa allt praktiskt kring en praktiktermin. Vi bokar inte enskilda samtal för att informera om praktik utan rekommenderar att du kommer på vårt informationsmöte som hålls i början av varje termin, samt läser igenom och följer alla instruktioner noggrant.

Vi har inte möjlighet att göra några undantag när det gäller vår deadline eller övriga krav. De olika praktikkurserna har behörighetskrav som innebär att du ska ha klarat de flesta eller samtliga av dina kurser under tidigare terminer. Klicka på länkarna till de olika kurserna för att läsa mer om behörighetskraven.Vi rekommenderar att även söka någon alternativ kurs via Antagning.se om det skulle vara så att du inte hittar en praktikplats innan deadline eller om din plats inte blir godkänd. 

Valbar kurs inom program 

Om du läser programmet Mångfaldsstudier ska du söka programkursen Praktik - GP412S. Kursen ges enbart på höstterminer. Ansökan görs lokalt på institutionen, via blankett som laddas ned från denna sida. Du ska alltså inte söka via antagning.se 

Om du läser ett av programmen som ges på engelska ska du istället söka programkursen Internship - GP412L. Ansökan görs lokalt på institutionen, använd blankett på engelska.

Kandidatexamen i statsvetenskap

Om du läser programmet Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning ska du söka programkursen Praktik - ST401S. Kursen ges enbart på höstterminer. Ansökan görs lokalt på institutionen via blankett som laddas ned från denna sida. På kurssidan kan du läsa om behörighetskrav, ansökan och kursplan.

Ansökan

När du blivit erbjuden en praktikplats skickar du in följande information i ett dokument till oss:

  • Dina kontaktuppgifter och personnummer
  • Bekräftar att du är behörig
  • Vilket program du läser/vilket ditt huvudämne är 
  • Praktikplatsens kontaktuppgifter
  • Namn på och e-postadress till handledare under praktiken
  • Beskrivning av praktikplatsens verksamhetsområde och koppling till ditt huvudämne (skicka inga länkar till hemsidor, vi behöver en kortfattad beskrivning)
  • Dina förväntade arbetsuppgifter
  • Exakta datum för praktikperioden (minst 18 veckor)

Frågor?

Gå vidare till sidan Vanliga frågor om praktik! Här hittar du tips om hur du söker en praktikplats och om vad du ska göra när du har hittat praktikplats.

Senast uppdaterad av Åsa Ulemark