Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tali da Silva

Tali da Silva bor i Malmö, har gått journalistlinjen vid Skurups folkhögskola, arbetar som nöjesredaktör på tidningen City och avslutade B-kursen i genusvetenskap i januari 2010. Hon har även läst modets idéhistoria vid Lunds universitet.

– Jag har alltid tänkt att jag skulle läsa genusvetenskap, jag kände att jag ville plugga mer, men det har inte blivit av förrän nu. Det är ett viktigt ämne och jag ville läsa det både för min egen del, men också för att bli bättre i mitt yrke. Det är uppenbart att kvinnor och män behandlas olika, att det finns en maktstruktur, och jag vill lära mig mer och mer.

Talida da silvia har läst genusvetenskap

Tali da Silva har läst genusvetenskap på Malmö högskola och arbetar nu som journalist.

Tali Da Silva tycker att kursen har fått henne att öppna ögonen ännu mer, att den verkligen ger henne koll på maktstrukturen, vilket är ett måste för att kunna göra motstånd, att mobilisera en förvandling. Och hon tycker om Malmö högskola eftersom det är ett lite yngre lärosäte än Lund: ”Man får känslan av att den är som själva staden, att det är en större blandning av folk”.

– En sak som förvånat mig positivt är att jag har fått lära mig saker jag inte trodde ingick i genusvetenskapsämnet, som t.ex. en lång rad olika teoretiker. Många kanske tror att genusvetenskap är ett smalt ämne, men det är tvärtom. Det är väldigt brett och ingår i en massa sammanhang och system över hela världen.

Hon läser även Cultural Studies och tycker överlag att queerteori är intressant, t.ex. Judith Butler som kartlagt den heterosexuella matrisen. Journalistiskt ser hon kursen som en möjlighet att bli bättre på att porträttera människor på ett fördomsfritt och mer rättvist sätt.

– Att gå ifrån sina förutfattade meningar är svårt. Men genusvetenskap kan ge mig roligare intervjuer och bättre texter.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank