Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för globala politiska studier

Takterrass Niagara

Globalisering och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vårt intresse står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen. Inom ramen för många av våra program kan du göra utbytesstudier eller praktik utomlands.

Link to English page

Vår verksamhet

Globala politiska studier (GPS) vid Malmö universitet utbildar och forskar om en rad aktuella politiska problemställningar. Exempel på frågor som vi ställer oss:

  • Vad händer med våra sociala, kulturella och politiska institutioner, roller och normer när samhället globaliseras? 
  • Vilka former av konflikter och konfliktlösning, samarbeten och rättigheter håller på att växa fram inom ramen för de globala processerna?

Läs mer i GPS engelska broschyr

Lista över aktuella möjligheter för studenter och alumner

Forskning

Makt och maktutövning är centrala begrepp i vår övergripande forskningsprofil. Två forskningsteman inom ramen för profilen är mänsklig säkerhet samt makt och representation. Läs mer om forskningen vid GPS.

Aktuellt

Studenter i Niagara

Vår verksamhet i siffror

  • 60 medarbetare, varav 35 forskare, och utav dem 5 professorer och en gästprofessor
  • 13 doktorander, 2 är på forskningscentrumet MIM och 6 är antagna vid Lunds universitet
  • Omkring 980 helårsstudenter, som kommer från hela världen
  • 7 ämnen: europastudier, freds- och konfliktvetenskap, genusvetenskap, IMER, internationella relationer, mänskliga rättigheter och statsvetenskap
  • 11 program, varav 8 ges på engelska
  • Omkring 100 olika kurser under ett kalenderår, varav ungefär hälften går att läsa som fristående, och av dessa 85 engelska och 36 gick att läsa som fristående
  • 25 externfinansierade pågående forskningsprojekt, varav 8 är projekt inom forskningscentrumet MIM

Examensfirande på GPS

GPS examensmingel

Se bilder från GPS examensmingel som ägde rum i Niagara, 7 juni 2019. 

Till albumet

Senast uppdaterad av Magnus Jando