Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för globala politiska studier

Takterrass Niagara

Globalisering och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vårt intresse står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen. Inom ramen för många av våra program kan du göra utbytesstudier eller praktik utomlands.

Link to English page

Vår verksamhet

Globala politiska studier (GPS) vid Malmö universitet utbildar och forskar om en rad aktuella politiska problemställningar. Exempel på frågor som vi ställer oss:

  • Vad händer med våra sociala, kulturella och politiska institutioner, roller och normer när samhället globaliseras? 
  • Vilka former av konflikter och konfliktlösning, samarbeten och rättigheter håller på att växa fram inom ramen för de globala processerna?

Läs mer i GPS engelska broschyr

Lista över aktuella möjligheter för studenter och alumner

Forskning

Makt och maktutövning är centrala begrepp i vår övergripande forskningsprofil. Två forskningsteman inom ramen för profilen är mänsklig säkerhet samt makt och representation. Läs mer om forskningen vid GPS.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson