Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation och examen

Doktorsexamen är den högsta examensgrad som finns i Sverige. Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns följande examina på forskarnivå:

  • Filosofie licentiat - Licentiate of Philosophy
  • Filosofie doktor - Doctor of Philosophy (PhD)

På vissa av våra forskarutbildningar kan, efter prövning av dekan, även följande examina utfärdas för forskarstuderande med relevant grundutbildning:

  • Teknologie licentiat - Licentiate of Philosophy
  • Teknologie doktor - Doctor of Philosophy (PhD)

Examensordningen anger vilka examina man kan ta ut vid fakultetens forskarutbildningar. Det framgår även av den aktuella forskarutbildningens allmänna studieplan vilka examina som kan utfärdas.


Hoppa direkt till avsnittet om:
Examensbevis
Disputation
Doktorspromovering
Efter examen


Examensbevis

Efter godkänd disputation eller godkänt licentiatseminarium ansöker du om examensbevis. För att göra det ska du ha avslutat utbildningens kursdel. Examensbeviset utfärdas av universitetets examensavdelning. Du ansöker om examen via webben.

Disputation

Disputationen är den avslutande examinationen på din forskarutbildning. Du försvarar då din avhandling offentligt. För att få din doktorsexamen måste du också ha tagit de akademiska poäng som ingår i utbildningen. I Anvisningar för disputationsprocessen finns en utförlig redogörelse för processen fram till disputation, från slutgranskning av avhandlingsarbetet, via spikningen av avhandlingen, till tryckningsproceduren, och försvarandet av arbetet i en offentlig disputationsakt. Anvisningarna innehåller även en ansvarsfördelning och tidsplan.

I Anvisningar för licentiatseminarium finns samma redogörelse för processen fram till licentiatseminarium

Hjälp kring publiceringen av din avhandling får du via universitetets Publiceringsservice.

Doktorspromovering

Alla som avlagt doktorsexamen under föregående läsår inbjuds att delta i promotionshögtiden (Malmö universitets akademiska högtid) som anordnas under hösten. Då överlämnas diplom och doktorsinsignierna doktorsring och lagerkrans eller doktorshatt, det vill säga de yttre tecknen på doktorsvärdigheten.

Lagerkrans eller doktorshatt är obligatorisk vid promotionsceremonin. Man kan antingen köpa en egen doktorshatt eller låna en. Det är inget krav att bära ring. En sådan överlämnas endast symboliskt vid promotionsceremonin. Däremot brukar de doktorer som tänkt köpa en ring passa på att beställa en sådan i samband med att promotion anordnas. Diplomet trycks genom Malmö universitets försorg och överlämnas vid promotionen. 

Efter examen

Lite mer än hälften av dem som avlagt forskarexamen stannar kvar inom akademin. Du kan också välja att söka dig till verksamheter utanför universitetet.

Läs mer om framtidsutsikterna som forskarutbildad på studera.nu

Postdoktor
Postdok (postdoktoral forskning) är en möjlighet för nydisputerade skaffa sig ytterligare erfarenhet och meriter som forskare. Postdoktoral forskning finansieras ofta med stipendier. Det vanligaste är att göra postdok utomlands under ett par år vid ett universitet eller forskningsinstitut. Forskarservice kan hjälpa till med postdoc-ansökningar.

Projektforskare
En anställning som projektforskare syftar till att tillgodose verksamhetens behov av forskningskompetens i samband med tidsbegränsade forskningsprojekt. Behörig att anställas som projektforskare är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

Akademisk karriär
En akademisk karriär innebär normalt konkurrens med andra forskare om tjänster eller finansiering med externa forskningsanslag. Efter en tids forskningsmeritering kompletterad med pedagogisk meritering kan man ansöka om att bli antagen som oavlönad docent, vilket innebär att du bedöms vara en självständig forskare som kan handleda forskarstuderande.

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg