Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap fokuserar på mediers betydelse för kultur och samhälle och för människors tänkande och dagliga tillvaro, både ur ett historiskt och ett samtidsperspektiv. Ämnet omfattar både traditionella massmedier och digitala medier.

Ämnet har sin bakgrund i både samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner. Medie- och kommunikationsvetenskap har traditionellt sett framför allt varit analytiskt orienterat, men under senare tid har det analytiskt-kritiska arbetssättet i allt högre utsträckning kompletterats med gestaltande moment, vilket utgör en viktig aspekt av ämnet vid Malmö högskola.

Vid Malmö högskola är inriktningen att främst behandla de delar av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap som har betydelse för det övergripande temat Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson