Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign fokuserar på design för mänsklig interaktion och kommunikation med hjälp av digitala eller digitalt möjliggjorda artefakter och medier. Grunden är designvetenskaplig och ämnet är orienterat mot interaktionsdesignens praktik genom en syntes av konstruktiv gestaltning och kritisk reflektion.

Interaktionsdesign har växt fram ur mötet mellan flera designvetenskapliga och humanistisk–samhällsvetenskapliga områden inom datavetenskaperna (främst människa–dator–interaktion, datorstött samarbete och deltagande design) och flera av de traditionella designområdena (industridesign, grafisk design, arkitektur m.fl.). Också gestaltande och producerande områden inom konst och medier har gett viktiga bidrag.

Vid Malmö universitet är inriktningen att främst behandla de delar av ämnet interaktionsdesign som har betydelse för området Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer.

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg