Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning på forskarnivå

Claudia Fonseca Alfaro thesis of the year 2018

På Kultur och samhälle har vi forskarutbildningar i följande ämnen:

Global politik

Interaktionsdesign

Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Medie- och kommunikationsvetenskap

Urbana studier.


Innan forskarstudierna

Varför forskarstudier

Om du brinner för ditt ämne och vill fördjupa dina kunskaper kan du söka utbildningen på forskarnivå. Den bygger på de kunskaper du har med dig från grundutbildningen och utbildningen på avancerad nivå. Målet är att du efter utbildningen självständigt ska kunna arbeta med forskning.

Hur blir du forskarstuderande?

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig anställning för att bli antagen. Om det finns särskilda skäl kan annan finansiering accepteras. Du måste också uppfylla grundläggande och särskild behörighet. Urvalet görs genom sakkunniggranskning i konkurrens med andra sökande.

Läs mer om hur du blir forskarstuderande här

Här hittar du universitetets lediga doktorandanställningar 


När du är forskarstuderande

Utbildningen på forskarnivå

Forskarutbildningen bygger på en kombination av självstudier, grupphandledning, enskild handledning, seminarier och kurser. I Högskoleförordningen anges de generella målen för utbildning på forskarnivå. De ämnesspecifika målen anges i respektive ämnes allmänna studieplan. Varje forskarstuderande följer en individuell studieplan som tas fram tillsammans med handledarna. Forskarutbildningen innehåller en avhandlingsdel och en kursdel.

Läs mer om utbildningen

Anställning som doktorand

Den sammanlagda anställningstiden är fyra år heltid (två år för licentiatexamen). I samband med antagning anställs den forskarstuderande i ett år. Därefter förlängs anställningen med ett eller två år i taget.

Läs mer om anställningen


Examen och disputation

Licentiat- och doktorsexamen

Licentiatexamen avslutar en tvåårig forskarutbildning. Efter slutförd forskarutbildning, det vill säga motsvarande fyra års heltidsstudier, kan du ta en doktorsexamen.

Disputationen är den avslutande examinationen på din forskarutbildning. Du försvarar då din avhandling offentligt.

Läs mer om de avslutande delarna av din forskarutbildning här 

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg