Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att skapa staden: Identitet, minne och delaktighet

En konferens som arrangerades av Institutet för studier i Malmös historia
9-10 februari 2017

 

Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas?

Institutet för studier i Malmös historia bjöd in till en tvådagarskonferens för att diskutera dessa och liknande frågor som berör städers identitet, historia, minnesarbete och arbete med medborgarnas delaktighet. Frågeställningarna handlar både om stora och små städer, i Sverige och internationellt. I fokus står frågor om makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet.

Inbjudan riktade sig till både akademiska forskare och aktörer som sysslar med praktiskt minnesarbete, exempelvis kulturarvssektorn, föreningar som organiserar stadsvandringar, media och turistnäringen. Syftet med konferensen var att samla flera fält som på olika sätt bearbetar frågor kring städer och plats liksom forskning om och praktiska utövare av förmedling av historisk kunskap och minne. Ambitionen var att skapa en plattform där olika fält och arbetssätt kan mötas för att skapa en konstruktiv och nyskapande dialog.

Konferensen avhölls på både engelska och svenska.

Program (pdf)

Kontakt: imh@mah.se

Senast uppdaterad av Tommy Lindholm