Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publikationer

IMH arbetar kontinuerligt med att ta fram nya publikationer om stadshistoria, särskilt om Malmö. Här följer en översikt över aktuella publikationer.

Creating the City: Identity, Memory and Participation

Bild på boken Creating the City
Städer är platser av ständiga motsägelser – å ena sidan kulturellt rika platser med stor mångfald som också är fyllda av intressanta sammanvävningar av sociala och rumsliga relationer; å andra sidan platser präglade av ojämlikhet, segregation och konflikt. På grund av detta existerar det flera och ibland motsatta förståelser, berättelser och representationer av en stad. Från ett urbanhistoriskt perspektiv blir det viktigt att kritiskt ställa frågan: Hur kan historieproduktion och representationer av en stads förflutna bidra till att skapa städer och stadsförändring? För att skapa förståelse för detta undersöker bidragen i denna volym hur stadsfenomen är historiserade, kategoriserade, bevarade och använda i officiell historieskrivning samt i stadsplanering. Hur städer framställs och vilka bilder av dem som projiceras kommer att påverka föreställningarna om stadens framtid, vad som uppfattas som ett problem, och därför hur och för vem städer planeras och byggs. Sambandet mellan historia och framtid visar att frågor om makt är centrala för både historieskrivning om städer och planering av städernas framtid. 

Den här antologin innehåller bidrag på svenska och engelska från den internationella konferensen Creating the City: Identity, Memory and Participationsom IMH arrangerade i Malmö 9–10 februari 2017. Boken är redigerad av Pål Brunnström och Ragnhild Claesson.

Boken går att ladda ned från MAPIUS seriens hemsida och att köpa inbunden genom Malmö universitets webshop.


Malmö 1914

malmo_1914_framsidaI maj 1914 öppnade Baltiska utställningen i Malmö, och framstegsoptimismen flödade. Alla fyra nationer med kust runt Östersjön – de var inte fler – satsade stort för att visa upp det bästa av kultur och teknik. Mitt under pågående utställning utbröt första världskriget, varvid två av de utställande nationerna låg i krig med varandra.

Malmö 1914 är en bok för dig som vill upptäcka livet i staden det dramatiska märkesåret 1914. Förutom uppseendeväckande händelser som Baltiska utställningen under sommarmånaderna och trekungamötet i december ger boken en bred bild av Malmö inför språnget till det moderna.

Bokens 22 författare, som alla har specialkunskaper inom sina respektive områden, berättar om sjukvården, rättsväsendet, idrotten, kvinnornas och arbetarnas rörelser för att ta plats i staden, företagarna och företagandet, stadens olika religiösa samfund, kulturen, arkitekturen och inte minst transporterna som tog besökarna in till staden och som gjorde det möjligt för de boende att färdas i staden, exempelvis med spårvagn till Baltiska utställningen.

Boken är rikt illustrerad med ett omfattande fotografiskt material och förtydligande kartor.

Malmö 1914 vänder sig till alla som vill få nya perspektiv på samhällsliv och händelser i en svensk storstad vid tiden för första världskrigets utbrott.

Boken finns i utvalda bokhandlare och i nätbutiker.

Läs en recension om boken i HD här: http://hd.se/kultur/boken/2014/03/06/nar-malmo-blev-modernt/ 


"För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö" om synlighet, erkännande och genus i berättelser om Malmö

Irene_cover_xRapporten ”För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö’. Om synlighet, erkännande och genus i berättelser om Malmö” är en produkt av en satsning från Institutet för studier i Malmös historia. Avsikten var att utifrån särskilda perspektiv diskutera underlag för vidare forskning. I Institutets profil ingår att skapa mötesplatser mellan forskare och stadens invånare, bland annat genom seminarier och lokala guidade vandringar, och att initiera samarbete mellan de akademiska miljöerna inom historia och urbana studier. Projektet sätter fokus på historieproduktion om staden Malmö under 1900-talet utifrån genusperspektiv och redovisas här i en rapport som kan användas i samtal med institutioner i Malmö och människor i staden. Rapporten är en bred undersökning med nedslag i forskning och andra texter om Malmö samt i kulturarvsinstitutioners produktion. I texten ställs frågor om genusperspektiv och bilden av Malmö – staden vars historiska bild ofta karakteriseras som industrialisering, välfärdspolitik, samförståndsanda och socialdemokrati.

Läs mer om boken i bloggen Urban historia.


Gå till historien – tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö

Gå till historien är en bok för dig som vill upptäcka Malmö. I tretton avsnitt presenteras vandringar på olika teman i tid och rum.

  • ga_till_histHär får du hjälp om du vill vandra i den medeltida staden eller leta efter de danska spåren.
  • Här möter du det mångreligiösa Malmö, invandrarnas och kvinnornas stad.
  • Här får du tips på hur du kan gå i arbetarrörelsens spår, stadens gröna rum och arkitekternas stad.
  • Här kan du upptäcka viktiga platser för kultur och musik.
  • Här får du en möjlighet att bekanta dig med Malmös miljöhistoria och synen på den moderna staden. Här får du en möjlighet att upptäcka Limhamn ur ett historiskt perspektiv.

Förhoppningsvis ska boken hjälpa dig att betrakta staden med nya ögon, se annorlunda aspekter och spännande perspektiv. Boken är skriven av sjutton författare som alla har specialkunskaper inom sina områden. Den är rikligt illustrerad med bilder och teckningar. Varje vandring finns utritad på en karta. Boken vänder sig både till Malmöbor som vill få nya perspektiv på sin stad och till dem som besöker Malmö för första gången och vill göra en annorlunda sightseeing.

Boken kan du hitta i utvalda bokhandlare och i nätbutiker.


Malmö högskola 15 år

 

Malmö högskolas 15års-jubileum uppmärksammades med en bok som undersöker högskolans bakgrund. Läs mer

 


Bok om LO-sektionen i Malmös första 100 år

 

Malmö Fackliga Centralorganisation (FCO) bildades den 28 augusti 1913 för att förbättra situationen för Malmös arbetande befolkning.

Man slöt sig samman för att stå starkare och kunna kräva rätten till en trygg arbetsmiljö, 8-timmars arbetsdag och en lön som gick att leva på.

2013 fyllde LO-sektionen i Malmö 100 år. Den här skriften handlar om den fackliga rörelsens framgångssaga i Malmö. En historia om övertygelse, kamp, konflikter – och glädje.

Läs mer och ladda ner boken här.

 


Bidra till historieskrivningen om Malmö

 

Alla kan skriva artiklar i stadsbibliotekets uppslagsbok på nätet "Kulturarv Malmö – A-Ö". Ditt namn kommer med i historieskrivningen.

Skriv in en händelse i Historien

Senast uppdaterad av Johanna Svensson