Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forsknings- och samverkansprojekt

Dialog om Malmö - Historiska stadsvandringar med arabisktalande guider

Gustav_Adolfs_torg

Under våren 2014 startar IMH tillsammans med Malmö stad och ABF ett projekt som handlar om att utbilda arabisktalande personer för guidade vandringar i Malmö om Malmös historia.

Vår idé bygger på att historia skapar identiteter och känslor för staden och att det därför är viktigt att alla stadens medborgare kan vara med och berätta om de många olika dimensioner som finns av Malmös historia och som kan berättas på många olika sätt. Kunskaper om vår stad och dess historia är viktiga för att man skall känna samhörighet med staden och med alla som bor här.

Vi kommer att ge en kurs för de blivande guiderna vid Malmö högskola under sommaren 2014. Kursen innehåller föreläsningar om Malmö historia och stadsvandringar vid totalt åtta tillfällen, vilka kommer att genomföras under sen eftermiddag eller kvällstid.

Läs mer om Historiska stadsvandringar med arabisktalande guider.

Living Archives

living archives b

Living Archives är ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt som drivs av Medea vid Malmö högskola. Projektet startades i januari 2013 och löper till 2016. Projektet utforskar det digitaliserade samhällets utmaningar genom att undersöka, analysera och utveckla modeller för hur arkiv kan användas som en resurs för social förändring, där användare ges möjligheten att tillsammans skapa bilden av vår gemensamma historia och samtid. De arkiv vi jobbar med karakteriseras ofta av att de är publikt tillgängliga, att de är digitaliserade, och att de har anknytning till kulturhistoriska fenomen.

Läs mer här:

Projektets hemsida

Om projektet på Medeas hemsida

Migranters röster

Sverige är ett av de länder i Europa vars demografiska profil har förändrats radikalt genom migration under de sista femtio åren. Paradoxalt nog, har migranternas medverkan i landets sociala/ politiska konflikter varit en marginell forskningsfråga. Syfte med projektet är att sätta fokus på invandrarnas erfarenheter och bidrag till gamla och nya sociala rörelser. Teoretisk tar projektet sin utgångspunkt i forskning om koppling mellan etnicitet och politik och mellan etnicitet, migration och klass identitet. Metodologisk är projektet en kvalitativ studie (80 livshistorier, fokusgrupper,) lokaliserade i Malmö, en stad där migranternas närvaro har varit grundläggande för både socialdemokratisk hegemoni och dess utmaning.

Europa och identitet

IMH vid Malmö högskola, tillsammans med Lunds universitet, representerar Sverige i COST-projektet Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union (COST Action IS 1205) - som också är ett nätverk internationellt forskningsnätverk.

Om COST:
"COST (European Cooperation in Science and Technology) is Europe's longest-running intergovernmental framework for cooperation in science and technology funding cooperative scientific projects called "COST Actions". With a successful history of implementing scientific networking projects for over 40 years, COST offers scientists the opportunity to embark upon bottom-up, multidisciplinary and collaborative networks across all science and technology domains". Läs mer om COST här

Om COST Action IS 1205:
"The aim of the COST Action is to advance knowledge on the role played by social representations of history in processes of ethnic, national, and European identities construction and intergroup conflicts. It will coordinate research on 1) the psychological antecedents of lay representations of history; 2) their content and structure; 3) their transmission through history textbooks and other media; and 4) their social psychological effects in shaping attitudes". Läs mer om COST Action IS 1205 här

COST-ansökan syftar till att skapa förutsättningar för forskare att samarbeta i gemensamma forskningsprojekt. Inte mist de två konferenser som nätverket kommer att arrangera understryker detta. Projektet bidrar till att skapa ett långsiktigt nätverk och samarbete.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson