Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kurser som ges av IMH


Stad i förändring

Gustav_Adolfs_torg (1)

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Malmö som fallstudie. Syftet är också att studenten ska utveckla färdighet i och förmåga att utifrån urbanhistorisk teoribildning kunna problematisera olika aspekter på den moderna och/eller postmoderna staden samt att på ett intresseväckande sätt presentera detta. Läs mer här:

Stad i förändring (15 hp, halvfart, kvällstid)

Den europeiska stadens historia I: exemplet Malmö

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna kring den europeiska stadens historia och att särskilt skapa insikter vad beträffar Malmö. Kursen har en flervetenskaplig karaktär, och exempel på innehåll kan vara stadens ekonomiska, politiska och sociala historia, men också inslag av kyrkohistoria, miljöhistoria, folklig kultur, arkitektur samt litteratur förekommer. Sålunda kan t ex Malmö i litteraturen och litteraturen i Malmö vara en infallsvinkel. Vad gäller stadens moderna historia sätts bl a frågor kring etnicitet i centrum. Härigenom hämtas kunskap från bl a de akademiska ämnena, kulturgeografi, litteraturvetenskap, kyrkohistoria, sociologi, etnologi och historia.Läs mer här:

Den europeiska stadens historia I: exemplet Malmö (ges inte under 2013)

Den europeiska stadens historia II: exemplet Malmö

Kursen syftar till att studenterna, med Malmö som exempel, fördjupa kunskaperna om den europeiska stadens historia med särskild inriktning mot den medeltida stande samden industriella stadens arkitektur. Kursen syftar vidare till att utveckla deltagarnas förmåga att genomföra en självständig forskningsuppgift som presenteras i skriftlig form. Läs mer här:

Den europeiska stadens historia II: exemplet Malmö (ges inte under 2013)

Senast uppdaterad av Michael Gustafson